Revizoriaus paslaugos

Šią paslaugą teikiame įmonėms, kurioms auditas neprivalomas, tačiau pagal įmonės įstatus apskaita ir atskaitomybė turi būti patikrinta. Revizorius savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, revizoriaus darbo reglamentu. Atlikus patikrinimą, pateikiama ataskaita, kurioje nurodomi pastebėti trūkumai ir klaidos. Mūsų specialistai pateiks pasiūlymus kaip jas ištaisyti.