Mokesčių patikrinimas

  • patikriname kaip skaičiuojami, deklaruojami ir sumokami mokesčiai;
  • nustatome esamą ir galimą mokesčių riziką;
  • pasiūlome efektyvius rizikos sumažinimo būdus.