Kitos konsultacinės paslaugos mokesčių klausimais

  • konsultuojame raštu ir žodžiu mokestiniais klausimais fizinius ir juridinius asmenis;
  • konsultuojame fizinius asmenis pajamų ir mokesčių deklaravimo klausimais.