Auditas

  • Metinės finansinės atskaitomybės auditas pagal Tarptautinius ir Nacionalinius auditą reglamentuojančius teisės aktus.
  • ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas.
  • Vidaus auditas

Norėdami sužinoti preliminarią vienerių metų finansinės atskaitomybės audito kainą prašome užpildyti anketą apie savo įmonę.