Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Jeigu bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodomų patiektų prekių ir (ar) suteiktų paslaugų vertė (įskaitant PVM) neviršija 345 litų, gali būti išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra, nurodyta PVM įstatymo 80 straipsnio 9 dalyje.

Supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta:

  • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
  • PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą; (nebūtina nurodyti serijos);
  • prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas; (nėra reikalavimo nurodyti tiekėjo kodo, nereikalaujama nurodyti buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos (jeigu tai fizinis asmuo);
  • prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo); (nėra reikalavimo nurodyti adresą);
  • prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;
  • tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;
  • tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė; (neliko reikalavimo nurodyti prekių kiekius);
  • PVM tarifas (tarifai);
  • PVM suma nacionaline valiuta.

Nuo 2013 m. sausio 1 d apmokestinamieji asmenys neprivalo šių sąskaitų traukti į išrašomų bei gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrus.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad įmonės gali, bet neprivalo išrašyti supaprastintų PVM sąskaitų faktūrų. Išrašant PVM sąskaitas kompiuterizuotai, vargu ar būtų tikslinga pertvarkyti kompiuterines programas pritaikant jas supaprastintų sąskaitų išrašymui. Šis pasikeitimas turėtų palengvinti darbą toms įmonėms, kurios neturi galimybės kompiuterizuotai rašyti PVM sąskaitų faktūrų ir jų išrašymas sutaupys nemažai prekių (paslaugų) pirkėjų ir tiekėjų laiko.