Mažoji bendrija – paprastesnė ir pigesnė verslo vystymo forma mažoms ir vidutinėms įmonėms

Dešimt svarbiausių mažosios bendrijos privalumų palyginus su kitomis verslo vystymo formomis:

Eil. Nr.

Kriterijus

Mažoji bendrija

Uždaroji akcinė bendrovė

1.

Įstatinis kapitalas

Nėra.

10000 Lt.

2.

Atsakomybė

Ribota. Mažoji bendrija už savo prievolių nevykdymą atsako tik bendrijos turtu ir kreditorių reikalavimai negali būti pateikti jos dalininkams.

Ribota, tačiau jei lygintume su individualia įmone – ten savininkas atsako savo turtu.

3.

Darbo sutartis

Su dalininkais sutartis nesudaroma.

Jei įmonėje dirba akcininkai, su jais darbo sutartys sudaromos.

4.

Reikalavimai apskaitai

Apskaita tvarkoma vadovaujantis vienu verslo apskaitos standartu:: 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" Standartas, patvirtintas 2012 m. spalio 16 d.

Apskaita tvarkoma vadovaujantis visais verslo apskaitos standartais.

5.

Apskaitos tvarkymas

Apskaitai tvarkyti neprivaloma samdyti buhalterio arba sudaryti sutarties su apskaitą tvarkančia įmone, tai gali atlikti vienas iš bendrijos narių.

Privalo samdyti vyr. buhalterį ar sudaryti sutartį su apskaitą tvarkančia įmone.

6.

Disponavimas lėšomis

Dalininkai avansu gali išsiimti dalį lėšų. Tik reikia prisiminti, kad pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus, kad tų lėšų buvo išsiimta per daug, jas teks grąžinti. Pavyzdžiui, du dalininkai per 2012 metus iš bendrijos išsiėmė po 20000 Lt. ir jas priskyrė pajamoms iš paskirstytojo pelno Mažosios bendrijos 2012 m. dalininkų susirinkimo patvirtintas paskirstytinasis pelnas sudarė 60000 Lt. Dalininkams iki 2013 m. gegužės 1 d. atsiras prievolė deklaruoti ir sumokėti po 4000 Lt GPM (20000 *20%). Per 2013 m. išsiimtus pinigus (po 10000 Lt) reikės deklaruoti tik 2014 m. ir atitinkamai už juos sumokėti po 2000 Lt GPM.

Tik akcininkų susirinkimui patvirtinus dividendus, lėšos gali būti išmokėtos, per akcinių bendrovių įstatyme nurodytą terminą. Norint išmokėti tarpinius

dividendus reikės sudaryti tarpines ataskaitas, o tai gali pareikalauti papildomų darbo sąnaudų.

7.

PSD ir VSD

Jeigu dalininkai drausti kitose kategorijose (pvz.: dirba pagal darbo sutartį, yra pensininkai) nėra prievolės mokėti nei privalomojo sveikatos draudimo, nei valstybinio socialinio draudimo mokesčių.

Su bendrovėje dirbančiais akcininkais turi būti sudaromos darbo sutartys ir jokių „privilegijų“, palyginus su kitais dirbančiais jie neturi.

8.

PSD

 

Už kiekvieną kitose kategorijose nedraustą mažosios bendrijos narį mokamas tik 77 Lt privalomojo socialinio draudimo mokestis. Kokią sumą priskirti su darbo santykiais susijusioms pajamoms sprendžia pats mažosios bendrijos narys deklaruodamas savo metines pajamas.

 

Su dirbančiais akcininkais sudaroma darbo sutartis, o PSD apskaičiuojama pagal nustatytą atlyginimą.

 
9.

Direktorius

Su mažosios bendrijos vadovu sudaroma tik civilinė (paslaugų) sutartis. Ši sutartis gali būti bet kada nutraukta.

Sudaroma darbo sutartis.

 10.

Direktoriaus „alga“

 

Vadovui pagal paslaugų sutartį išmokamos sumos yra apmokestinamos tik 15 proc. pajamų tarifu. Pavyzdžiui: jei direktoriaus „atlyginimo“ sąnaudos – 13118 Lt, direktorius į rankas gautų 11150,3 Lt (13118-15%). Tai yra leidžiami atskaitymai, kurie mažina mokėtiną 5 ar 15 proc. pelno mokestį.

 

Pagal darbo sutartį gaunamos direktoriaus pajamos apmokestinamos ne tik 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu, bet nuo jų teks susimokėti ir VSD ir PSD. Pavyzdžiui, jei norima, kad darbuotojas UAB kainuotų 13118 Lt, šiam darbuotojui atskaičius mokesčius bus išmokėta 7600 litų.