Kompensuojama apie 23 procentai naujiems žmonėms apskaičiuoto darbo užmokesčio

Kompensacija taikoma:


  1. darbuotojams nuo 16 iki 29 amžiaus;
  2. pirmą kartą pagal darbo sutartį įsidarbinusiems asmenims. Teisė į kompensaciją nebus prarandama, jeigu per 12 mėn. nuo pirmo įsidarbinimo jaunuolis ir pakeis darbdavį. Į 12 mėnesių kompensacijos mokėjimo laikotarpį nebus įtrauktas darbo laikas kai jaunuolis dirbo iki 18 metų (sezoniniai darbai atostogų metu);
  3. kompensacija pradedama mokėti nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir mokama 12 mėn. nuo įsidarbinimo bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
  4. maksimalus darbo užmokesčio dydis, nuo kurio skaičiuojama kompensacija už vieną darbuotoją, gali sudaryti iki 1700 Lt per mėnesį. Pavyzdys: jaunas žmogus įmonėje yra įdarbintas nuo 2012 rugsėjo 1 d. Mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis sudarė 1800 Lt. Maksimali mokama kompensacija - 396 Litai (1700 *23 proc.).